Στόχοι

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των πολιτικών συγκρότησης ενός αποτελεσματικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας της ειδικής κοινωνικής ομάδας των ατόμων ηλικίας άνω των 45 ετών μακροχρόνια ανέργων και με χαμηλά τυπικά προσόντα και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν, μέσα από την δημιουργία προϋποθέσεων ικανών να συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης, στη βάση διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι η δημιουργία 78 θέσεων απασχόλησης και 10 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 3 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.