Περιοχή παρέμβασης

Τα διοικητικά όρια των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης αποτελούν την περιοχή παρέμβασης καθώς συγκεντρώνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας του Ν. Θεσσαλονίκης.

 

dimoi as gaia

 

 

dimoi sympr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.