Ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του έργου με τίτλο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο αυτό συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας και περιλαμβάνει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο «Macedonia Palace» από ώρα 9.00 έως 15.00 και είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν κράτησης θέσης.

Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2310528824 (εσωτ. 3010, 3015 και 3047). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η ημερίδα απευθύνεται προς - όλους τους παραγωγικούς συντελεστές του αγροτικού τομέα (αγρότες, ενώσεις, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, εταιρίες, επαγγελματίες, επιστήμονες καθώς και επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλογικούς φορείς) - τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεργαζόμενους Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών του Αγροτικού Τομέα καθώς και των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης -τα Επιστημονικά και Ερευνητικά ιδρύματα του Αγροτικού Τομέα (Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ερευνών).

Η πρόσβαση στις αγροτικές υπηρεσίες που συνθέτουν την πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)» θα είναι ενιαία και διαδικτυακή. Με την ενοποίηση και ομογενοποίηση των υπηρεσιών επιτυγχάνεται η on-line άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αγροτών και λοιπών παραγωγικών συντελεστών του αγροτικού τομέα καθώς και των κρατικών φορέων. Η γενική αρχή είναι η διεκπεραίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τη Δημόσια Διοίκηση με μία στάση (one stop shop). Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα συστήματα: -Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων (ΕΜΕΑΠΕE).

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σεΕπιβλέποντες Φορείς, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης -8 - 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης -9 - 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από
τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

6. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
25.08.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης
25.08.2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 19.101 ΑΝΕΡΓΩΝ (ΑΔΑ: 7ΕΠΘ4691Ω2-ΡΣΣ)
25.08.2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  (Aριθμός Διατιθέμενων Θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
25.08.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : (Προσοντολόγιο)

26.08.2015

Oδηγίες για την υποβολή αίτησης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19.101 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
25.08.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης
25.08.2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 19.101 ΑΝΕΡΓΩΝ (ΑΔΑ: 7ΕΠΘ4691Ω2-ΡΣΣ)
25.08.2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  (Aριθμός Διατιθέμενων Θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
25.08.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : (Προσοντολόγιο)

26.08.2015

Oδηγίες για την υποβολή αίτησης25.08.2015 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργασιμες και τις αργίες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης Αυγούστου 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης Σεπτεμβρίου 2015. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υ̟πηρεσιών του Οργανισμού µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).   Για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να μεταβείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ.

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :  2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544

Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592

Διαβάστε περισσότερα...

Εκδήλωση με θέμα: "Ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων" την Τετάρτη 13 Μαΐου

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ – μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΓΑΙΑ - στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσεων της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης», η οποία εντάχθηκε και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξή Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

σας προσκαλεί

να παρευρεθείτε σε συνάντηση με θέμα: Ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ. Γέφυρας (στην έδρα του ΚΕΚ Νεφέλη).

Διαβάστε περισσότερα...

Η εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ ζητεί Εργάτες- Εργάτριες για την παραγωγική περίοδο 2015

Η εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλίων- Προχώματος

ζητεί

Εργάτες- Εργάτριες για την παραγωγική περίοδο 2015.

Αποδοχή αιτήσεων: Καθημερινά 12:00- 14:00.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

Η εταιρεία θα διαθέσει λεωφορείο για την μεταφορά των εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο.

Πληροφορίες: 2391052352

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

FB: facebook.com/Christodoulou.family

www.chfamily.grwww.chfamily.gr

 

Υποβάλλετε την αίτησή σας

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Ενημερωτικής Συνάντησης Εξωτερικής Δικτύωσης από την Α.Σ. ΓΑΙΑ

Η Α.Σ ΓΑΙΑ

σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Συνάντηση Εξωτερικής Δικτύωσης με θέμα:

«Προσφορά και ζήτηση εργασίας στην τοπική αγορά»

Η Ενημερωτική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου  2014 και ώρα 09.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δ.Κ. Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα.

Στην Ενημερωτική Συνάντηση θα παρουσιαστούν αναλυτικά:

Το κοινωνικό και εργασιακό προφίλ των ωφελούμενων της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης» ,τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, το Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα του Δήμου Δέλτα και τέλος  θα γίνει δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΤΟΠΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων,  προβληματισμών και καλών πρακτικών .

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ»

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση εδώ

Δείτε την ΚΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤοπΣΑ, ΤοπΕΚΟ εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονική  αίτηση υπαγωγής από τις  24-7-2014 και ώρα 10:00 π.μ. πατώντας εδώ

 

Διαβάστε περισσότερα...

Έτοιμη η νέα ιστοσελίδα της Α.Σ. ΓΑΙΑ

Έτοιμη είναι η νέα ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) ΓΑΙΑ. Η νέα ιστοσελίδα της Α.Σ. περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μενού, καθώς επίσης και μια βάση δεδομένων, όπου υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για Ωφελούμενους και Επιχειρήσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.