Πρόσληψη ατόμων με επιδότηση της επιχείρησης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και ενημερώνει ότι υπάρχει κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες της Πράξης οι οποίοι είναι κάτοικοι των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης 125 ωρών στις Βιολογικές Καλλιέργειες ή στην Παραγωγή- Μεταποίηση- Εμπορία αγροτικών προϊόντων και έχουν ολοκληρώσει 20 συνεδρίες συμβουλευτικής ο καθένας.

Στην δεδομένη χρονική περίοδο οι συμμετέχοντες είναι διαθέσιμοι ώστε να απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν επιδότησης από τον ΟΑΕΔ εάν προσλάβουν προσωπικό από τους συμμετέχοντες της Πράξης.

Έχει εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ (439 Β’ – 24/02/2014) το οποίο δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να επιχορηγηθεί για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα:

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ στο τηλέφωνο 2310715971 & 2310715241. Πρόσωπο επικοινωνίας: κα Δαλόγλου Δήμητρα. 

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.