Καταστατικό

Βασικοί καταστατικοί σκοποί της Α.Σ. ΓΑΙΑ είναι:

α) να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων

β) να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των παραπάνω στρατηγικών.

γ) να αναπτυχθεί η μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση των φορέων σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών.

δ) να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή της ομάδας στόχου προκειμένου όλες οι φάσεις υλοποίησης να λαμβάνουν υπόψη και να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες της

ε) να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας των φύλων ως ενδογενές συστατικό στοιχείο τόσο των στρατηγικών όσο και της εφαρμογής της πράξης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 footer info

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ και απευθύνεται σε 30 ανέργους άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και σε 70 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης,.